Bình gas và linh kiện

Xem thêm »

Giảm 23%

+Khuyến mại

330.000 đ

430.000 đ

Giảm 23%

+Khuyến mại

330.000 đ

430.000 đ

Giảm 23%

+Khuyến mại

330.000 đ

430.000 đ

Giảm 23%

+Khuyến mại

330.000 đ

430.000 đ

Giảm 9%

+Khuyến mại

390.000 đ

430.000 đ

Giảm 23%

+Khuyến mại

330.000 đ

430.000 đ

Giảm 12%

+Khuyến mại

1.220.000 đ

1.380.000 đ

Giảm 12%

+Khuyến mại

1.220.000 đ

1.380.000 đ

Giảm 42%

+Khuyến mại

145.000 đ

250.000 đ

Giảm 34%

+Khuyến mại

125.000 đ

190.000 đ

Bộ bình bếp gas

Xem thêm »

Giảm 21%

+Khuyến mại

950.000 đ

1.200.000 đ

Giảm 16%

+Khuyến mại

1.050.000 đ

1.250.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

1.000.000 đ

1.250.000 đ

Giảm 19%

+Khuyến mại

1.050.000 đ

1.300.000 đ

Giảm 9%

+Khuyến mại

3.550.000 đ

3.900.000 đ

+Khuyến mại

3.650.000 đ

395.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

3.150.000 đ

3.950.000 đ

Giảm 8%

+Khuyến mại

3.850.000 đ

4.200.000 đ

Giảm 19%

+Khuyến mại

1.499.000 đ

1.850.000 đ

Giảm 18%

+Khuyến mại

1.399.000 đ

1.700.000 đ

Bếp gas âm

Xem thêm »

Giảm 10%

+Khuyến mại

2.600.000 đ

2.900.000 đ

Giảm 9%

+Khuyến mại

4.550.000 đ

4.990.000 đ

Giảm 10%

+Khuyến mại

4.950.000 đ

5.500.000 đ

Giảm 8%

+Khuyến mại

4.800.000 đ

5.200.000 đ

Giảm 5%

+Khuyến mại

4.550.000 đ

4.800.000 đ

Giảm 8%

+Khuyến mại

4.400.000 đ

4.800.000 đ

Giảm 9%

+Khuyến mại

4.990.000 đ

5.500.000 đ

Giảm 8%

+Khuyến mại

4.900.000 đ

5.300.000 đ

Giảm 7%

+Khuyến mại

2.870.000 đ

3.070.000 đ

Giảm 11%

+Khuyến mại

3.920.000 đ

4.400.000 đ

Bếp gas dương

Xem thêm »

Giảm 13%

+Khuyến mại

480.000 đ

550.000 đ

Giảm 13%

+Khuyến mại

2.100.000 đ

2.400.000 đ

Giảm 10%

+Khuyến mại

3.790.000 đ

4.190.000 đ

Giảm 13%

+Khuyến mại

1.350.000 đ

1.550.000 đ

Giảm 13%

+Khuyến mại

1.180.000 đ

1.350.000 đ

Giảm 11%

+Khuyến mại

2.280.000 đ

2.550.000 đ

Giảm 12%

+Khuyến mại

2.990.000 đ

3.390.000 đ

Giảm 12%

+Khuyến mại

2.180.000 đ

2.480.000 đ

Giảm 5%

+Khuyến mại

4.450.000 đ

4.680.000 đ

Giảm 7%

+Khuyến mại

2.850.000 đ

3.050.000 đ

Bếp từ

Xem thêm »

Giảm 12%

+Khuyến mại

590.000 đ

668.000 đ

Giảm 10%

+Khuyến mại

988.000 đ

1.092.000 đ

Giảm 25%

+Khuyến mại

14.985.000 đ

19.980.000 đ

Giảm 10%

+Khuyến mại

8.910.000 đ

9.900.000 đ

Giảm 10%

+Khuyến mại

16.650.000 đ

18.500.000 đ

Giảm 17%

+Khuyến mại

990.000 đ

1.190.000 đ

+Khuyến mại

8.199.000 đ

1.200.000 đ

Giảm 25%

+Khuyến mại

18.700.000 đ

24.980.000 đ

Giảm 25%

+Khuyến mại

810.000 đ

1.080.000 đ

Giảm 29%

+Khuyến mại

845.000 đ

1.190.000 đ

Bếp điện từ

Xem thêm »

Giảm 15%

+Khuyến mại

9.775.000 đ

11.500.000 đ

Giảm 15%

+Khuyến mại

9.647.500 đ

11.350.000 đ

Giảm 15%

+Khuyến mại

11.475.000 đ

13.500.000 đ

Giảm 15%

+Khuyến mại

13.175.000 đ

15.500.000 đ

Giảm 100%

+Khuyến mại

100 đ

7.800.000 đ

Giảm 100%

+Khuyến mại

100 đ

8.000.000 đ

Giảm 100%

+Khuyến mại

100 đ

13.000.000 đ

+Khuyến mại

100 đ

100 đ

Giảm 30%

+Khuyến mại

1.490.000 đ

2.130.000 đ

Máy hút mùi

Xem thêm »

Giảm 25%

+Khuyến mại

2.750.000 đ

3.680.000 đ

+Khuyến mại

4.990.000 đ

4.990.000 đ

Giảm 10%

+Khuyến mại

10.391.000 đ

11.490.000 đ

Giảm 15%

+Khuyến mại

5.000.000 đ

5.890.000 đ

Giảm 21%

+Khuyến mại

4.867.000 đ

6.190.000 đ

Giảm 15%

+Khuyến mại

2.760.000 đ

3.250.000 đ

Giảm 15%

+Khuyến mại

2.670.000 đ

3.150.000 đ

Giảm 15%

+Khuyến mại

2.590.000 đ

3.050.000 đ

Giảm 15%

+Khuyến mại

2.500.000 đ

2.950.000 đ

Giảm 15%

+Khuyến mại

2.330.000 đ

2.750.000 đ

Thiết bị nhà bếp

Xem thêm »

Giảm 6%

+Khuyến mại

2.250.000 đ

2.400.000 đ

Giảm 6%

+Khuyến mại

2.250.000 đ

2.400.000 đ

Giảm 6%

+Khuyến mại

4.800.000 đ

5.080.000 đ

Giảm 7%

+Khuyến mại

7.000.000 đ

7.500.000 đ

Giảm 17%

+Khuyến mại

2.670.000 đ

3.200.000 đ

Giảm 24%

+Khuyến mại

3.200.000 đ

4.200.000 đ

Giảm 24%

+Khuyến mại

3.360.000 đ

4.400.000 đ

Giảm 15%

+Khuyến mại

2.050.000 đ

2.400.000 đ

Giảm 6%

+Khuyến mại

3.730.000 đ

3.960.000 đ

Giảm 3%

+Khuyến mại

3.820.000 đ

3.920.000 đ

Tin chuyên ngành

Để tri ân khách hàng đã sử dụng cũng như tạo điều kiện cho khách hàng mới, Hà Thành áp dụng chương trình giảm giá dành tặng cho tất cả các đối tượng mua bếp, đổi gas và bộ phụ kiện.

Bếp gas Hà Thành Cơ hội giảm giá sốc cơn lốc quà tặng duy nhất trong năm

Cẩm nang

Để bàn về vấn đề gas thì có rất nhiều những câu hỏi, sự thắc mắc của những người nội trợ,  những người thường xuyên sử dụng  bếp gas, bình gas...và một câu hỏi, một sự thắc mắc nhất là những người mà hay sử dụng đặt bình gas ở ngoài trời nắng, điều này khiến họ lo lắng vì vậy trong bài viết này sẽ tìm hiểu về: Để bình gas ngoài nắng có gây cháy nổ không? Cháy nổ bình gas là do đâu?

Bếp gas Hà Thành Để bình gas ngoài nắng có gây cháy nổ không? Cháy nổ bình gas là do đâu?